Verzekeringsvormen

De definitie van verzekeren is: "een overeenkomst waarbij de ene partij zich jegens de andere partij, tegen genot ener premie, verbindt om deze schadeloos te stellen voor verlies, schade of gemis van verwacht voordeel die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden".

In soortgelijke teksten waren in het verleden de polisvoorwaarden ook opgesteld. Gelukkig hebben de verzekeraars er alles aan gedaan de polisvoorwaarden leesbaarder te maken. Toch blijven verzekeringen voor velen een lastige materie.

Er zijn veel vormen van verzekeringen zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, allemaal beschermers van uw bezit, vermogen, kosten bij uitvaart en zelfs bij het in leven zijn op de einddatum van de verzekering in de vorm van een uitkering op de einddatum.

Op deze site treft u alle vormen van verzekeringen aan in makkelijk leesbare taal.

ZorgverzekeringOpstalverzekering
InboedelverzekeringAansprakelijkheidsverzekering
RechtsbijstandverzekeringReisverzekering
LevensverzekeringUitvaartverzekering

Over al deze verzekeringsvormen kunnen wij u adviseren en kijken welke verzekering en verzekeraar het beste bij u past. Onze adviseurbezoekt u graag om samen met u uw risico's in kaart te brengen, u te adviseren en samen met u te kijken of uw huidige verzekeringen aansluiten op uw risico's. Neem gerust contactmet ons op.

Lees ook...