Coronavirus: zorg voor actueel bedrijfscontinuïteitsplan

17 april 2020

Het is inmiddels duidelijk dat we nog geruime tijd te maken zullen hebben met (de gevolgen van) het coronavirus. En dat zet het leven van mensen en ondernemingen volledig op z’n kop. Een goed bedrijfscontinuïteitsplan kan u helpen.


Met het bedrijfscontinuïteitsplan bereidt u zich voor op de (mogelijke) gevolgen van het nieuwe coronavirus. Op basis van het bedrijfscontinuïteitsplan stelt u een eigen plan van aanpak op. Overweeg daarbij in ieder geval de volgende zaken:

 • Stel een centraal crisisteam samen
 • Bepaal uw risicoprofiel en de maatregelen om continuïteit te borgen:
  • Wat zijn uw kritieke (ondersteunende) processen?
  • Wat zijn uw kwetsbaarheden en afhankelijkheden?
 • Welke weerbaarheidsmaatregelen kun u treffen?
 • Tref de juiste zorgmaatregelen voor uw medewerkers
  • Personeelsbeleid
  • Vermindering sociale contacten
  • Hygiëne
  • Werkplek
 • Regel uw continuïteitsmanagement goed
  • Organisatie en verdeling verantwoordelijkheden
  • Communicatie
Deze informatie is onderdeel van een uitgebreide handreiking die MKB Nederland met diverse partners heeft opgesteld. De verschillende stappen worden in die handreiking verder uitgewerkt. Meer informatie hierover? Bezoek dan de coronapagina van MKB Nederland. Of stel uw vragen over bedrijfscontinuïteit aan uw financieel adviseur. Klik hier voor onze contactgegevens.


(Bron: Adfiz)

Deel deze pagina op:
Ook interessant