Risico-inventarisatie en -evaluatie

17 juni 2022

Aanstaande maandag start de Week van de RI&E (20 juni tot 24 juni 2022). De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Veel ondernemers weten dit niet.

In de Week van de RI&E vragen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Steunpunt RI&E aandacht voor dit onderwerp. Daarnaast start er een campagne om ondernemers te wijzen op de verplichting en de nut en noodzaak van een RI&E.

Verschillende organisaties, zoals arbodeskundigen, opleiders en brancheorganisaties organiseren activiteiten om met de RI&E aan de slag te gaan. Denk daarbij aan workshops over de RI&E, gratis werkplekscans of korting op het begeleiden van een RI&E-traject door een arbodeskundige.

Bedrijfsblindheid


Dit jaar staat het thema bedrijfsblindheid centraal. Veel ondernemers hebben het idee dat ze alle arbeidsrisico’s wel kennen. Toch blijkt dit vaak niet het geval. Het opstellen van een RI&E opent letterlijk de ogen van ondernemers en dat voorkomt onnodig gevaarlijke situaties op de werkvloer.

Een bedrijfsongeval met een haperende of verouderde machine. Een medewerker die wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Iemand die uitvalt omdat hij te lang te zwaar of te weinig uitdagend werk heeft verricht (fysiek of psychisch). Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van personeel gerelateerde risico’s die ondernemers lopen. Risico's die bovendien ook de bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen (verzuim), tot hoge aansprakelijkheidskosten kunnen leiden en de goede naam van een ondernemer in gevaar kunnen brengen.

Een goede RI&E is de basis van het arbobeleid van een ondernemer. Pas als bekend is welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s spelen binnen een bedrijf en wat de impact ervan is, kunnen de juiste (preventie-) maatregelen getroffen worden.

Alle werkgevers met personeel in dienst (dus ook uitzendkrachten of stagiaires) zijn verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie te hebben. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hier wordt ook actief op gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA, voorheen Inspectie SZW). Weet je niet zeker waar je als ondernemer onder valt? Gebruik dan het stroomdiagram hiernaast of ga naar de site: Steunpunt RI&E (opent in nieuw venster).

Deel deze pagina op:
Ook interessant