Een taxatie van uw huis

Er zijn verschillende redenen om uw woning te laten taxeren. Zo heeft u voor het aangaan van een hypotheek een taxatierapport nodig. Of wellicht wilt u de waarde van het huis weten bij verkoop, scheiding of erfenis.

Hoe wordt een taxatie uitgevoerd?
Bij het taxeren van woningen komt veel kijken. De waarde van de woning wordt door een groot aantal factoren bepaald, zoals de actuele marktsituatie, de bouwkundige constructie, de staat van onderhoud, het materiaalgebruik, de indeling, voorzieningen, vloer- en grondoppervlak, de ligging en directe omgeving, het bestemmingsplan en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging of asbest. 


Een betrouwbare woningtaxatie
De taxateurs van Best Living zijn aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties. Zo kunt u vertrouwen op heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties. Taxaties die u ook inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.


Klopt mijn WOZ-waarde
Als u twijfelt aan de taxatie die de gemeente heeft laten uitvoeren voor het vaststellen van de onroerende zaakbelasting, de zogenaamde WOZ-waarde, dan kunnen wij een tegen-taxatie uitvoeren. Op basis van onze taxatie kunt u besluiten bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde zoals de gemeente deze heeft vastgesteld. Dit bezwaar kunnen wij voor u verzorgen. Aan deze service zijn voor u geen kosten verbonden. Als uw in het gelijk gesteld wordt dan vergoedt de gemeente onze kosten.

Wilt u graag een taxatie laten uitvoeren? Neem dan contact op met één van onze taxateurs. 

Lees ook...