Home Nieuws Contact

Kabinet wil collectiviteitskorting zorgpolis beperken

Zorgverzekeraars met collectieve polissen moeten duidelijk tonen op welke polis die zijn gebaseerd en wat deze kost. Volgens minister Bruins (Volksgezondheid) is dat nu niet altijd duidelijk. Hij wil ook de korting voor een collectieve zorgpolis beperken.

Nederland telt 51.000 collectiviteiten. Verzekeraars bieden in dat geval een specifieke groep consumenten een pakket aan. Het idee erachter is dat het voordeel oplevert om gericht zorg inkopen. Verzekeraars mogen maximaal 10 procent korting geven. Maar volgens Bruins wordt dat voordeel bij de inkoop helemaal niet behaald en worden collectiviteiten ´met korting´ aangeboden, terwijl het pakket eigenlijk even duur is als de basisverzekering waarop het is gebaseerd. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat aanbieders nu verplichten duidelijk te maken op welke van de 55 basisverzekeringen een collectiviteit is gebaseerd. Zo kunnen consumenten zien of er wel echt sprake is van korting. Ook wordt de maximale korting beperkt. Verzekeraars mogen dan niet langer 10 procent korting geven, maar maximaal 5 procent.