Home Nieuws Contact

Notariskosten bij koop en verkoop van uw woning

Wat is een notaris?

Een notaris is een openbaar ambtenaar die de bevoegdheid heeft om bepaalde speciale akten te maken en af te handelen. Dat noemt men het "passeren" van een akte. U heeft een notaris nodig om bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden of een testament te maken. Maar ook bij de koop of verkoop van een woning of appartement komt u bij de notaris. Als u een woning heeft verkocht of gekocht, dan wordt de koopovereenkomst door de makelaar opgemaakt. De uiteindelijke eigendomsoverdracht vindt bij de notaris plaats.

 

Mag ik mijn eigen notaris kiezen?

Degene die de notaris betaalt, heeft ook het recht om de notaris te kiezen. Als u een bestaande woning koopt (kosten-koper) heeft u dus het recht om zelf een notaris aan te wijzen. Als u een nieuwbouwwoning koopt (vrij-op-naam), heeft de verkoper de keuze voor een notaris al bepaald. U heeft echter wél het recht een eigen notaris te kiezen voor het passeren van de hypotheekakte.

 

Wat doet de notaris bij koop of verkoop van een woning?

De notaris verzet over het algemeen meer werk dan u als verkoper of koper kunt zien. Zo controleert hij de koopovereenkomst op juistheid en gaat hij na of de verkoper de woning wel kan en mag verkopen. Ook onderzoekt hij bij het kadaster of er sprake is van bijzondere beperkingen die op de grond of op de woningen rusten, zogenaamde "erfdienstbaarheden". De notaris zorgt ook voor de verrekening van lasten tussen koper en verkoper, informeert de hypotheekverstrekker over de aflossing van de lening van de verkoper en zorgt voor de uiteindelijke inschrijving van de transportakte bij het kadaster.


Waarom ontvang ik een ‘nota van afrekening’ van de notaris?

Als u een woning koopt of verkoopt, zult u van de notaris een zogeheten nota van afrekening ontvangen. Onder omschrijving "verrekening zakelijke lasten" treft u posten aan met bijvoorbeeld de naam onroerende-zaak belasting, reinigingsheffing en polderlasten. De aanslagen van deze heffingen betaalt degene die op 1 januari eigenaar of gebruiker van de woning is. Dat houdt in, dat als de woning wordt overgedragen in de loop van het jaar, de verkoper eigenlijk de belastingen voor de koper heeft betaald. Dit is de reden dat de notaris deze kosten, voor zover ze betrekking hebben op de periode na de overdracht, bij de koper in rekening zal brengen. De verkoper krijgt daardoor een gedeelte van de door hem te veel betaalde kosten terug.


Wat is het verschil tussen kosten-koper (k.k.) en vrij-op-naam (v.o.n.)?

De afkorting k.k. zal vrijwel niemand onbekend zijn. Maar wat houdt die term uit de onroerend goed-wereld nu eigenlijk in? Kosten-koper betekent niets meer en niets minder dan dat de kosten die moeten worden gemaakt om onroerend goed over te dragen aan een andere eigenaar, voor rekening van de kopers zijn. De belangrijkste onderdelen van de kosten-koper zijn: overdrachtsbelasting (2%); kosten voor de notariële transportakte; de kadasterkosten, het zogenaamd kadastraal recht; de omzetbelasting over de laatstgenoemde kosten.

 

Wat betekent vrij-op-naam?

Het tegenovergestelde van kosten-koper is de afkorting v.o.n.: vrij-op-naam. Dit kunt u bijvoorbeeld vaak verwachten bij nieuwbouwwoningen of onze speciale Best Deal actie. Vrij-op-naam zou je eigenlijk kunnen vertalen als "kosten-verkoper". Wat u zich hierbij wèl goed moet realiseren, is dat het alleen om de kosten gaat die verbonden zijn aan de eigendomsoverdracht. Alle kosten met betrekking tot de hypotheek blijven voor uw rekening.