Home Nieuws Contact
Is een zorgverzekering verplicht?

Duur allemaal hoor die zorgverzekeringen, is het verplicht?

Ja het is verplicht, maar je kan het zo duur maken als je zelf wilt. Je bent verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is het minimale pakket aan zorg en omvat:

·         Kosten voor de huisartsbezoeken

·         Behandeling in het ziekenhuis door medische specialisten

·         Spoedeisende hulp over de hele wereld (tot het in Nederland geldende tarief)

·         Medisch noodzakelijk vervoer naar het ziekenhuis

·         Kraamzorg en verloskundige hulp

·         Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar of in hele uitzonderlijke gevallen ook voor mensen boven de 18 (zoals een ingreep bij de kaakchirurg, kunstgebitten, of bij en groeistoornis)

·         Geneesmiddelen en medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven en in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem zijn opgenomen.

·         Psychologische hulp

·         Logopedie en ergotherapie

·         Fysiotherapie voor chronisch zieken van de 21e behandeling

·         Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar

·         Bekkenfysiotherapie bij urine-continentie tot en met 9e behandeling

·         Drie uur dieetadvies

·         Drie ivf-behandelingen

·         Stoppen-met-rokenprogramma