Home Nieuws Contact

Uw woning is een kostbaar bezit

De opstalverzekering gaat uit van de herbouwwaarde van uw pand. Dat is gelijk aan de kosten van herbouw van uw opstal, inclusief fundering, schuren en andere bijgebouwen. In tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt heeft de herbouwwaarde geen (vaste) relatie met de koopprijs van het pand.

Voorkom onderverzekering op uw opstalverzekering
Op het polisblad vindt u de verzekerde herbouwwaarde, het bedrag waarvoor uw opstal is verzekerd. U bent onderverzekerd als de verzekerde herbouwwaarde lager is dan de werkelijke kosten voor de herbouw. De verhouding tussen de werkelijke herbouwwaarde en de verzekerde herbouwwaarde bepaalt uw vergoeding bij schade. De garantie tegen onderverzekering voorkomt de onplezierige gevolgen van onderverzekering.

Voorbeeld:
Werkelijke herbouwwaarde: € 300.000
Verzekerde herbouwwaarde: € 200.000
Schadebedrag: € 12.000
Schadevergoeding: € 8.000 (€ 200.000 /  € 300.000) X € 12.000)
Negatief verschil: € 4.000

Laat uw herbouwwaarde berekenen door uw assurantie-adviseur.