Home Nieuws Contact

Levensverzekeringen

Na uw overlijden wilt u dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. U neemt daarom van te voren graag de juiste maatregelen.

Daarmee voorkomt u dat uw nabestaanden achterblijven met vragen als:
- is er genoeg geld voor de huur of de hypotheek?
- kunnen de vaste lasten worden betaald?
- kunnen de kinderen blijven studeren?

Het is goed om te weten dat:
- pensioenregelingen vaak een nabestaandenpensioen kennen;
- de Algemene nabestaandenwet (Anw) soms voor een uitkering zorgt;
- u via een levensverzekering voor uw nabestaanden kunt zorgen.

Een levensverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die tot uitkering komen bij het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde. De meest gebruikte vormen van een levensverzekering zijn de overlijdensrisicoverzekering en de gemengde levensverzekering. 

Afhankelijk van het doel en het gebruik zal een vorm gekozen worden waar het totaal advies lijdend is. Onze adviseur kan u hierover informeren.