Home Nieuws Contact

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u onbedoeld spullen van een ander beschadigt of dat iemand door uw schuld gewond raakt. In dat geval kunt u ervan uitgaan dat u hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u en uw gezin voor materiële schade (schade aan spullen) en letselschade (schade aan de gezondheid van mensen).

Wanneer bent u aansprakelijk?
Als u iets doet waardoor schade ontstaat, dan kunt u daarvoor op grond van de wet aansprakelijk zijn. Dat betekent dat u de financiële schade moet vergoeden. Ook kun u aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt is doordat u niets hebt gedaan, terwijl u wel wat had moeten doen. Dit staat in de wet. Voor deze wettelijke aansprakelijkheid biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking.

Een aansprakelijkheidsverzekering is (nog) geen wettelijke verplichting maar het niet afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering kan grote financiële consequenties voor u hebben.